Siirry pääsisältöön

Tämä tietosuojaseloste koskee Kymen sairaaloiden verkkosivustoa kymensairaalat.fi.

1. Rekisterinpitäjä

Carea-Sairaalat Oy
Kotkantie 41, 48210 Kotka
Y-tunnus: 2556615-8

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

etunimi.sukunimi(at)kymsote.fi

3. Rekisterin nimi

Kymensairaalat.fi tietosuojaseloste

4. Mitä tietoja kerätään ja miten tietoja kerätään?

Carea-Sairaalat Oy kerää tietoja, jotka tallentuvat verkkosivuston lokitietoihin verkkosivuston normaalin ylläpidon yhteydessä. Lisäksi kymensairaalat.fi-sivuston käyttöä koskevia tilastotietoja kerätään omien evästeiden ja palveluntarjoajien evästeiden avulla.

Tällaista tietoa on esimerkiksi

  • kuinka paljon sivustolla on kävijöitä
  • millä päätelaitteilla sivustoa on käytetty
  • mistä verkko-osoitteesta kävijät ovat saapuneet sivustolle
  • yksittäiset sivut, joilla kävijät ovat vierailleet

Kerätyt tiedot eivät sisällä henkilön nimeä, henkilötunnusta tai muuta vastaavaa yksilöivää tietoa.

Lue lisää Kymensairaalat.fi-sivuston evästekäytännöistä.

5. Mihin käyttötarkoitukseen tietoja kerätään?

Carea-Sairaalat Oy käyttää keräämiään tietoja sivuston teknisen toimivuuden ja tietoturvan varmistamiseen. Lisäksi tietoja käytetään verkkoanalytiikan tuottamiseen sekä kävijämäärien, sisällön kiinnostavuuden ja palvelun käyttötapojen analysointiin sekä verkkosivuston kehittämiseen.

6. Tietojen siirto EU:n tai Etan ulkopuolelle

Carea-Sairaalat Oy ei pääsääntöisesti luovuta sivuston kävijöitä koskevia tietoja muille rekisterinpitäjille. Carea-Sairaalat Oy:n käyttämillä palveluntarjoajilla voi kuitenkin olla pääsy sivuston käytön yhteydessä kertyviin tietoihin. Palveluntarjoajat saavat käyttää näitä tietoja vain Kymensairaalat.fi-sivuston tarpeisiin. Carea-Sairaalat Oy voi tässä yhteydessä siirtää käsittelemiään henkilötietoja EU- tai Eta-alueen ulkopuolelle voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen.

7. Miten tiedot suojataan?

Carea-Sairaalat Oy käsittelee kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Rekisterin tietoja käyttävät vain kyseisiä tietoja työtehtävissään tarvitsevat henkilöt käyttöoikeuksiensa mukaisesti.

Evästeiden keräämiä tietoja käsittelevät myös Carea-Sairaalat Oy:n ulkopuoliset kumppanit erillisten sopimusten mukaisesti. Tällöin ulkopuoliset kumppanit toimivat tietojenkäsittelijän roolissa.

8. Kuinka pitkään tietoja säilytetään?

Kun Carea-Sairaalat Oy ei enää tarvitse keräämiään tietoja, tiedot tuhotaan turvallisesti.

9. Mitä oikeuksia verkkopalvelun käyttäjällä on?

Kävijällä on oikeus tarkistaa hänestä kerätyt tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Kävijä voi tarkastaa tai oikaista henkilötietonsa lähettämällä sitä koskevan pyynnön Carea-Sairaalat Oy:lle.

Pyynnössä tulee yksilöidä, mikä tieto on virheellinen, millä perusteella se on virheellinen ja miten sitä tulisi muuttaa.

10. Muutokset

Carea-Sairaalat Oy voi tehdä muutoksia tietosuojaselosteeseen ilman erillistä ilmoitusta.

page.php