Siirry pääsisältöön

Käyttöönottoa vaille valmis sairaalaosa

Maisema F-osan ikkunasta talvipäivänä, merta ja puita.

Pian täydessä toiminnassaan oleva Kymenlaakson keskussairaalan F-osa on kehittämiskoordinaattori Tiina Holmin kolmas suuri käyttöönottoprojekti. Tätä edeltäneet keskussairaalan G-osa ja Kouvolan Ratamokeskus opettivat paljon, mutta uusiakin ongelmia riittää edelleen ratkottavaksi. Blogissa Holm luo katsauksen projektiin nimeltä F-osa.

Kymenlaakson keskussairaalan F-osa on valmistunut, tilojen käyttöönotto on parhaillaan käynnissä ja ensimmäiset potilaat otetaan tulevina viikkoina sisään. Tämä on kolmas vastuullani oleva käyttöönottoprojekti. Mikä tästä tehtävästä kuitenkin tekee aina vain uudelleen mielenkiintoisen, ovat eteen tulevat uudet asiat ja haasteet, jotka tulee ratkoa.

Vuonna 2020 valmistuneen keskussairaalan G-uudisosan käyttöönotto opetti, miten suuri urakka sairaalaosan käyttöönotto on ja millaisia yksityiskohtia se pitää sisällään. Vaikka olen oppinut edellisistä käyttöönotoista paljon, niin silti vastaan on tullut jälleen monenlaisia haastavia vaiheita ja tilanteita, jotka ovat vaatineet hyvää ongelmanratkaisukykyä. Täytyy kuitenkin todeta, että aiemmista opeista on ollut paljon hyötyä myös tämän projektin eteenpäin viemisessä.

Oma tehtäväni on ollut koordinoida ja vastata käyttöönottoprojektista Kymenlaakson sairaalarakennushankkeissa yhteistyössä muuttavien yksiköiden, tukipalvelujen, eri asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Projektin vetäjänä kokosin alkuvaiheessa käyttöönottoa varten tarvittavat työryhmät. F-osaan muuttavista yksiköistä ja osastoilta nimettiin alkuvaiheessa myös muuttovastaavat.

Vaikka projektissa on vastuuhenkilöitä sekä asiantuntijoita, niin muuttovastaavat käytännön toimijoina ovat hyvin tärkeässä osassa, koska ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita. Heidän ja esihenkilöiden kanssa yhteistyössä suunnittelemme kaikki muuttoon liittyvät käytännön järjestelyt ja suunnittelemme uudet toimintamallit. Uuden sairaalan käyttöönotto on niin suuri urakka, että siitä ei kukaan selviä yksin, vaan tarvitaan monenlaista osaamista ja asiantuntijuutta.

Potilashuoneen sänky

Yhden hengen potilashuone. Kuva: Tiina Holm.

F-osan rakennus luovutettiin hyvinvointialueelle syyskuun loppupuolella 2023. Lähes vuosi aikaisemmin aloitettiin käyttöönottoprojektin suunnittelu. Kokonaisuuteen on kuulunut muun muassa varustelun, hankintojen, hoitoprosessien, koulutusten, turvallisuuden, potilasturvallisuuden ja viestinnän suunnittelua. Erityisesti hoitotyön prosessien ja toimintamallien suunnittelu uusille osastoille on tärkeää, koska uusiin tiloihin siirtyessä vaaditaan myös uudenlaisia tapoja toimia.

Rakennuksen valmistuttua alkoi laadittujen suunnitelmien toteuttaminen; tilojen varustelu käyttökuntoon aloitettiin, ja tehtävä jatkuu siihen asti, kunnes tilat täysin varustellut muun muassa kalusteiden, laitteiden, sänkyjen ja potilaspöytien osalta. Lisäksi käynnistyivät koulutukset ja työntekijöiden perehdyttäminen. Uusien laitteiden ja työasemien toimintojen testaaminen ennen toiminnan aloittamista on tärkeää potilasturvallisuuden varmistamisessa.

F-osan teknologiaa, tässä uusi monitori ja seurantalaite. Kuva: Tiina Holm.

Kaikissa käyttöönotoissa yksi suurimmista kokonaisuuksista on henkilöstön koulutukset. Tässä käyttöönotossa noin 600 työntekijää tulee perehdyttää ja kouluttaa toimimaan ja liikkumaan uusissa tiloissa. Koulutusyksikön kanssa  yhteistyössä on laadittu koulutussuunnitelma, jota aloitettiin työstämään jo syksyllä -23. Koulutukset koostuvat monista eri osa-alueista, joita on muun muassa turvallisuus, toimintamallit, uudet järjestelmät ja uudet laitteet.

Uusissa sairaaloissa on nykypäivänä paljon uutta teknologiaa, joka helpottaa ammattilaisen hoitotyötä ja muuta työskentelyä sekä parantaa asiakaskokemusta. F-osaan, kuten aikaisempiin uusiin tiloihin, on tulossa myös paljon uudenlaista modernia teknologiaa, mikä taas tarkoittaa paljon koulutusta ja perehdytystä, jotta uusia järjestelmiä opitaan käyttämään. Tärkeää on, että koko henkilöstö osaa työskennellä ja toimia uusissa tiloissa. Esimerkkinä uudesta teknologiasta on muun muassa uudet kutsu-, lukitus- ja seurantajärjestelmät. Erityisesti uusissa tiloissa on kiinnitetty huomiota yleiseen turvallisuuteen ja potilasturvallisuuteen. Myös lääkehoidon toteuttaminen on uutta teknologiaa hyödyntämällä turvallisempaa.

Muuttovastaavia potilashuoneessa F-osassa.

Muuttovastaavat perehtymässä uusien sänkyjen toimintoihin. Kuva: Tiina Holm.

Keskussairaalassa on jo pitkään odotettu uusia F-osan tiloja, ja nyt ollaan lähes maalissa. Uusiin, moderneihin tiloihin siirrytään portaittain; ensin toiminnan aloitti jo marras-joulukuussa -23 logistiikkapalvelut, hoitolaitekeskus, sairaala-apteekki ja laboratoriotoiminta. Kannattaa kuitenkin huomioida, että laboratorion osalta vain työtilat muuttavat, eli näytteenotto pysyy keskussairaalassa entisellä paikallaan. Osastohoito aloittaa toiminnan viimeisenä tammikuun puolivälin paikkeilla. Uusilla osastoilla on yhden- ja kahden hengen huoneita, joissa kaikissa omat saniteettitilat. Eristyshuoneita on huomattavasti paljon enemmän kuin aiemmissa tiloissa. Tiloihin muuttavat akuuttiyksikkö eli entinen päivystysosasto sekä medisiinisten ja operatiivisten erikoisalojen osastot.

Tammikuussa -24 kaikki muuttavat yksiköt ja osastot sekä henkilöstö ovat ehtineet siirtyä uuteen F-osaan työskentelemään. Muuton tueksi on laadittu muuttosuunnitelma, jossa ohjeistetaan, miten käytännön asioissa toimitaan. Potilaiden siirto vanhalta puolelta uudelle puolelle suunnitellaan etukäteen osastojen ja tukipalvelujen kanssa.

F-osan työntekijöiä kuntoutuksen tiloissa.

Upeat näköalat potilaiden odotus- ja oleskelutilasta. Kuva: Tiina Holm.

On helppoa todeta, että vaikka työmäärä käyttöönottoprojektissa on valtava, niin se on kannattanut. On ihanaa tarjota alueemme asukkaille osastoilla tapahtuva hoito uusissa ihanan valoisissa ja avarissa tiloissa. Uudet tilat tuovat potilaille lisää turvallisuutta ja yksityisyyttä ja vaikuttavat positiivisesti myös henkilöstön työhyvinvointiin.

Rakentaminen keskussairaalassa jatkuu edelleen, kun vanhoissa osissa on aloitettu peruskorjaukseen liittyvä rakentaminen. Tämä tarkoittaa myös, että käyttöönottoprojektit Kymenlaakson keskussairaalassa jatkuvat aina vuosikymmenen lopulle saakka. Tulevaisuus näyttäytyy tältä osin positiivisena Kymenlaakson asukkaille.

Kirjoittaja

Tiina Holm

Tiina Holm

kehittämiskoordinaattori

p. 020 6332 220

tiina.holm@kymsote.fi

Vastaa