Siirry pääsisältöön

Mitä taustalla tapahtuu – kaikkea ei hoitajankaan tarvitse hoitaa

Mitä taustalla tapahtuu – kaikkea ei hoitajankaan tarvitse hoitaa

Sairaalarakennuksessa kulkee päivittäin valtavia määriä materiaalia sisään ja ulos. Kuljetuksessa ovat niin hoitotarvikkeet, ruoat, pyykit kuin apuvälineetkin. Ratamokeskuksessa talon mutkikasta logistiikkapalettia pitää kasassa HUS Logistiikka. Projektisuunnittelija Mirka Pulkkinen avaa blogikirjoituksessaan sairaalan toiminnan kannalta välttämätöntä, mutta monelle näkymättömäksi jäävää työtä.

Erilaiset tukipalvelutoiminnot ovat merkittävä osa sairaalamaailman toimintaa. Ilman näitä taustalla tapahtuvia toimintoja, joita ovat esimerkiksi kiinteistönhoito, puhtauspalvelut tai logistiikka, ei toimi Ratamokeskuskaan. Me HUS Logistiikan toimijat olemme osa tätä useimmille sairaaloissa asioiville täysin näkymätöntä, mutta silti oleellista sairaalan toimintaa.

Logistiikkapalvelujen tarkoituksena on huolehtia sairaalan henkilökunnan työaikaa vievistä sivutehtävistä, kuten tarvikkeiden hankkimisesta ja paikoilleen laittamisesta sekä tavaroiden kuljetuksista siten, että esimerkiksi hoitajan työaikaa vapautuu hoitotyöhön. HUS Logistiikan logistiikkatyöntekijät tekevät esimerkiksi hoitotarvikkeiden tilauksia, varastojen täyttämistä ja ylläpitoa sekä sairaalan sisällä tapahtuvia materiaalikuljetuksia. Ratamokeskuksessa logistiikkatyöntekijät hoitavat muun muassa ruokien, instrumenttien, jätteiden, pyykkien ja apuvälineiden kuljetuksia sekä tilaavat ja täyttävät hoitotarvikkeita varastoihin ja huoneisiin. Samalla hoidetaan myös muita tarviketilauksia ja satunnaisia kuljetuksia.

Kaikki tarvittavat tuotteet eivät varastoon mahdu, eikä kaikkea kannata hyllykaupalla varastoidakaan. Niin sanotuilla ovikooditilauksilla sairaalan henkilökunta voi pyytää logistiikkatyöntekijöitä tilaamaan ennalta määrittelemiään tarvikkeita, joita ei valmiiksi varastoida. Ratamossa otettiin sopivat seinätilat käyttöön listoille, joihin tilauskoodeja laitetaan. Kuva: Mirka Pulkkinen.

Kaikki edellä mainitut kuljetuksiin ja varastointiin liittyvät toiminnot suunnitellaan yhteistyössä sairaalan henkilökunnan kanssa ja nimenomaan heidän tarpeet huomioiden, joten tiivis ja jatkuva yhteistyö toimivien ratkaisujen löytymiseksi ja ylläpitämiseksi on erittäin tärkeää. Esimerkiksi varastotarvikkeiden muutokset, kuten varaston valikoimasta poistaminen, uuden tuotteen lisääminen tai korvaaminen, tehdään aina yhteistyössä sairaalan henkilökunnan määrittämän varastovastaavan kanssa.  Samoin osastojen ruokailujen aikataulu määrittää milloin ruokakuljetusten tulee tapahtua. Näiden tarkasti aikataulutettujen kuljetusten ympärille rakentuu muiden kuljetustehtävien ajoittaminen.

Hoitotarvikevarastoissa tarvikkeiden järjestys suunnitellaan varastojen käyttäjien kanssa yhteistyössä, jotta tarvikkeet ovat helposti ja nopeasti saatavissa. Varastojen käyttäjät myös päättävät mitä tarvikkeita varastoon laitetaan ja kuinka paljon. Kuva: Mirka Pulkkinen.

Kun Ratamokeskusta oltiin ottamassa käyttöön, vastasi HUS Logistiikka siihen liittyvästä saapuvan tavaran vastaanottamisesta yhteistyössä yksiköiden muuttovastaavien kanssa, joten olimme ensimmäisten taloon astuneiden joukossa opettelemassa uudessa rakennuksessa toimimista. Kevään edetessä työtehtävät laajentuivat tavaroiden vastaanottamisesta hoitotarvikkeiden tilaamiseen, varastojen täyttämiseen ja sisäisten kuljetusten hoitamiseen. Olemme osaltamme myös olleet varmistamassa psykiatrisen sairaalan logistiikkatoimintojen jatkuvuutta siinä vaiheessa, kun kyseistä rakennusta Pohjois-Kymen sairaalan ohella palvellut oma väkemme muutti Sairaalanmäeltä Ratamokeskukseen.

HUS Logistiikan toiminta on kasvanut Ratamokeskuksessa verrattuna Pohjois-Kymen sairaalan toimintaan. Ratamokeskukseen on rekrytoitu lisää logistiikan osaajia vastaamaan rakennuksessa toimivien yksiköiden tarpeita. Tarvetta on ollut muassa palveluaikojen laajentamiselle sekä hoitotarvikkeiden täyttöpalvelun lisäämiselle.

Ratamokeskus on tarjonnut HUS Logistiikalle mahdollisuuksia laajentaa toimintaa normaalista sairaala-arjesta. Toiminnan käynnistäminen Ratamokeskuksessa on ollut moniulotteinen ja vaiheikas kokonaisuus, jossa HUS Logistiikan näkökulmasta asiakkaiden, eli kunkin Ratamokeskuksessa toimivan yksikön, osuus on myös ollut erittäin merkittävä. Logistiikan rooli on toimia yksikön tukena yksikön määrittämän tarpeen pohjalta, mahdollistaen siten osaltaan varsinaisen toiminnan eli asiakas- ja potilastyön. Ratamokeskus on tässä vaiheessa meille jo tuttu paikka: olemme rakennuksen luovutuksesta asti näitä käytäviä astelleet. Toimintojen asetuttua kevään ja kesän mittaan uomiinsa pääsemme vielä yksiköiden kanssa hiomaan toimintamallejamme entistä paremmiksi.

Kirjoittaja

Mirka Pulkkinen

Mirka Pulkkinen

Projektisuunnittelija, HUS Logistiikka

mirka.pulkkinen@hus.fi

Vastaa