Siirry pääsisältöön

”Johan oli urakka, mutta yhdessä siitä selvisimme” – medisiinisen hoidon ammattilaiset asettuivat Ratamokeskukseen

”Johan oli urakka, mutta yhdessä siitä selvisimme” – medisiinisen hoidon ammattilaiset asettuivat Ratamokeskukseen

Kymsotessa erikoissairaanhoidon poliklinikat jaetaan ammattilaisten keskuudessa medisiinisiin ja operatiivisiin niiden toimintatapojen mukaan. Näiden kahden eron voisi selittää esimerkiksi siten, että medisiinisen hoidon kulmakivi on lääkehoidon ja elintapamuutokseen ohjaaminen, operatiivinen sisältää lisäksi raskaampia toimenpiteitä kuten leikkauksia.

Tässä blogissa tutustutaan ensinnä mainittuun eli Ratamokeskuksen medisiinisiin poliklinikoihin, kirjoittajana ja oppaana muuttovastaava Sari Kurvinen.

Kouvolan medisiiniset poliklinikat eli keuhkotautien, sisätautien, kardiologian, neurologian, lastentautien sekä ihotautien poliklinikat muuttivat Pohjois-Kymen sairaalasta Ratamokeskukseen toukokuussa. Kaikki nämä erikoissairaanhoidon poliklinikat sijaitsevat nykyisin Ratamokeskuksen toisessa kerroksessa. Ennen muuttoa suunnittelimme uusia tiloja yhdessä henkilöstön kanssa, ja listasimme sekä uusia että vanhoja kalusteita ja laitteita. Projektin tavoitteena on ollut uudet, toimivat ja turvalliset työskentelytilat – tyylikkyyttä unohtamatta. Koko medisiinisen erikoissairaanhoidon henkilöstön panos prosessissa on ollut tärkeä, ja jokaisen yksikön on pitänyt muuttaa toimintatapojaan uusiin tiloihin sopiviksi. Yhdessä tutustuimme uusiin hoitoprosesseihin ennen muuttoa järjestetyissä simulaatiopäivissä.

Kanssamme Ratamokeskuksen toisessa kerroksessa työskentelee perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut, suun terveydenhuolto, kuntoutus ja myös muita erikoissairaanhoidon palveluita. Muuton jälkeen yhteistoiminta on lähtenyt käyntiin melko kivuttomasti, vaikka samoissa tiloissa toimii Pohjois-Kymen sairaalaan verrattuna enemmän väkeä. Ratamokeskuksessa medisiinisten erikoissairaanhoidon poliklinikoiden toiminta jatkuu kuitenkin melko samanlaisena.

Suurin muutos on työtilojen yhteiskäyttö, eli hoitajan tai lääkärin vastaanottohuone voi vaihdella päivän aikana. Moni kuitenkin etsii työtilan saman käytävän varrelta, varsinkin jos hoitajan ja lääkärin vastaanotot ovat peräkkäin. Jonkin verran haasteita on tuonut varasto- työ- ja -taukotilojen jakaminen muiden yksiköiden kanssa sekä niiden riittävyys, mikä herätti henkilöstössä huolta myös ennen muuttoa. Erikoissairaanhoidon poliklinikoille uusi tilanhallintajärjestelmä onkin avainasemassa tilojen riittävyyden varmistamisessa, ja ilmenneisiin ongelmiin pyritään löytämään ratkaisuja. Kaiken kaikkiaan yhteiselo Ratamokeskuksen toisessa kerroksessa on kuitenkin sujunut mukavasti.

Ratamokeskuksen erikoissairaanhoidon medisiiniset yksiköt tutuksi

Keuhkosairauksien poliklinikalla hoidetaan ja tutkitaan potilaita, joilla epäillään tai on todettu keuhkosairaus, kuten hengitystieallergia, astma, uniapnea tai tuberkuloosi. Keuhkotutkimuksia tehdään esimerkiksi unirekisteröintejä ja erilaisia keuhkojen toimintaa mittaavia tutkimuksia. Lisäksi tehdään keuhkojen tähystystoimenpiteitä yhteistyössä tähystysyksikön kanssa. Keuhkotautien poliklinikalla sairaanhoitajia on neljä, ja kaksi lääkäriä vuorottelevat kahden viikon jaksoissa. Keuhkotautien poliklinikan vastaanottohuoneet sijaitsevat toisen kerroksen D-käytävällä.

Keuhkopoliklinikan sairaanhoitajat Pirita, Janica, Ville ja Jenni. Kuva: Sari Kurvinen.

Sisätautien poliklinikkaa ja sydänpoliklinikkaa pyörittää sama henkilökunta eli neljä sairaanhoitajaa ja ylilääkäri. Nämä poliklinikat toimivat käytävällä E. Sisätautien poliklinikalla hoidetaan muun muassa yleissisätauteja sekä vatsaelin-, munuais-, veri- ja sisäeritysrauhasten sairauksia. Sydänpoliklinikalla taas tutkitaan ja hoidetaan sydänsairauksia. Reumatautien poliklinikka on sisätautien alaisuudessa ja toimii käytävällä D. Sairaanhoitajia poliklinikalla on kaksi. Diabetes-potilaita taas hoidetaan käytävällä D ja G, ravitsemusterapeutti ottaa vastaan käytävällä D.

Sisätautien moniammatillista väkeä. Vasemmalta sairaanhoitajat Liisa, Elisa ja Erika, joka toimi myös operatiivisen erikoissairaanhoidon muuttovastaavana. Lisäksi ravitsemusterapeutti Henna, DM-hoitaja Kirsi, sairaanhoitaja Charlotta sekä reumahoitaja Tiina ja sydänhoitaja Sanna. Kuva: Sari Kurvinen. 

Myös lastentautien poliklinikka siirtyi Ratamokeskukseen Pohjois-Kymen sairaalasta. Poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria. Tavallisimpia hoitoon tulon syitä ovat lasten infektiosairaudet ja allergiset sairaudet, kuten astma, ruoka-aine- tai siitepölyallergiat. Poliklinikalla työskentelee 3 lastenlääkäriä ja 2 sairaanhoitajaa. Ratamokeskuksessa lastentautien poliklinikan vastaanottotoimintaa on käytävällä F.

Lastentautien poliklinikalta lääkäri Timo sekä sairaanhoitajat Päivi ja Heidi. Kuva: Sari Kurvinen.

Neurologian poliklinikalla tutkitaan neurologisia oireita (esimeriksi kävelyvaikeutta, tasapainohäiriöitä, puutumisia, vapinaa, päänsärkyä tai lihasheikkoutta) ja hoidetaan potilaita, joilla on todettu neurologisia pitkäaikaissairauksia, kuten epilepsia, MS-tauti, Parkinsonin tauti tai alle 65-vuotiaana todettu muistihäiriö. Neurologian vastaanottotoiminta tapahtuu käytävällä G. Yhteensä neurologeja on kolme ja sairaanhoitajia on kolme, ja myös erikoistuva lääkäri ottaa potilaita vastaan. Lisäksi on neuropsykologi, joka tekee neuropsykologisia tutkimuksia ja antaa neuropsykologista kuntoutusta.

Neurologian poliklinikalta sairaanhoitajat Biike ja Sari, lääkärit Pirjo, Amina ja Matti sekä sihteeri Nina ja neuropsykologi Anna. Kuva: Sari Kurvinen.

Ihotautien poliklinikalla hoidetaan erikoislääkärin hoitoa vaativia ihosairauksia, ja Ratamokeskuksessa se sijaitsee käytävällä E. Ihotautien poliklinikoilta löytyy muun muassa valokaappi, joka on ahkerassa käytössä varsinkin talvisin. Ihotaudeilla työskentelee sairaanhoitaja, jota sijaistavat tarvittaessa reumatautien hoitajat. Uusin ihotautien vastaanottomuoto on etävastaanotto, jossa potilas ja hoitaja ovat Kouvolassa, mutta lääkäri Oulussa.

Ihotautien poliklinikan reumahoitaja Tarja ja sairaanhoitaja Tiina. Kuva: Sari Kurvinen.

En todellakaan tiennyt mihin ryhdyin, kun suostuin medisiinisten yksiköiden muuttovastaavaksi. Pesti alkoi tammikuussa 2021 ja päättyy osaltani 10.6.2022. Muuttovastaavan työ on ollut mielenkiintoista, ja olen oppinut paljon uutta Kymsotesta, projektityöstä sekä itsestäni. Lisäksi olen saanut tutustua moniin upeisiin ihmisiin, esimerkiksi yhdessä toisten muuttovastaavien kanssa ratkaisuja erilaisiin ongelmiin miettien. Projektityö on ollut itsenäistä, mutta kuitenkin myös tiimityötä. Lisäksi esimiesten apu, tuki ja kiinnostus on ollut tärkeää oman jaksamisen kannalta. Projekti oli kokemuksena hieno ja ainutlaatuinen, ja onneksi sain olla siinä mukana. Päivääkään en kuluneesta ajasta vaihtaisi pois, mutta muutaman vähäunisen yön voisin.

Kiitos PoKS ja medisiiniset! Tervetuloa Ratamokeskukseen!

Muuttovastaava Sari Kurvinen

Maalissa! Ratamokeskuksen kakkoskerroksen muuttovastaavien viimeistä palaveria juhlistettiin tarjoiluin. Kuva: Sari Kurvinen.

Kirjoittaja

Sari Kurvinen

Sari Kurvinen

Sairaanhoitaja, medisiinisten poliklinikoiden muuttovastaava

Sari.Kurvinen@kymsote.fi

Vastaa