Siirry pääsisältöön

Neljäs kerta toden sanoo – Kouvolan Kotisairaalan tiimi muutti Kotiharjuun

Neljäs kerta toden sanoo – Kouvolan Kotisairaalan tiimi muutti Kotiharjuun

Kesän ensimmäisen blogivuoron ottaa pohjoisen Kymenlaakson kotisairaalan sairaanhoitaja Jaana-Sisko Gertsch. Kotisairaala tuo ympäri maakunnan ja vuorokauden sairaalatasoista osastohoitoa potilaiden luokse näiden omaan kotiin. Liikkuva palvelu sekä tukee kotiutumista että ehkäisee tarpeettomia sairaalajaksoja ja käyntejä päivystyksessä.

Kotisairaalan toiminta käynnistettiin vuonna 2011, jolloin sitä vielä kutsuttiin kotiutustiimiksi. Tuolloin kotisairaalan toimitilat sijaitsivat Korian terveysasemalla. Korialta muutettiin Kaunisnurmen palvelukeskukseen, josta toiminta taas myöhemmin siirtyi Marjoniemen terveysasemalle palliatiivisen poliklinikan yhteyteen. Muutto Ratamokeskukseen on siis neljäs laatuaan.

Kotisairaalan uudet tilat Ratamokeskuksessa sijaitsevat talon 1. kerroksessa.

Kotisairaalan sairaanhoitajan työ on monipuolista. Hoidamme erilaisia sairaalatasoista hoitoa vaativia sairauksia kotona tai kodinomaisissa tiloissa koko Kymenlaakson alueella. Potilaat ovat kaikenikäisiä vauvasta vaariin. Työnkuvaan kuuluu suonensisäiset antibioottitiputukset sekä muun muassa neste-, ravinto-, rauta- sekä verivalmistetiputukset lääkärin määräysten mukaisesti. Myös erilaiset pumppuhoidot, kuten sytostaatti-, antibiootti- sekä kipupumppuhoidot ovat kotisairaalan arkipäivää. Potilaita tulee kotisairaalaan lähinnä sairaalan päivystyksestä tai osastoilta. Myös asumispalveluyksikön lääkäri voi aloittaa huonokuntoiselle potilaalle suonensisäisen nesteytyksen tai antibioottihoidon. Tällöin kotisairaala toteuttaa hoitoa kyseisessä yksikössä.

Iso osa kotisairaalan toimenkuvaa on palliatiivisen poliklinikan potilaiden oire- ja saattohoitoa kotona. Kotisairaala myös mahdollistaa palliatiivisen potilaan kotikuoleman potilaan niin toivoessa. Kotisaattohoidon onnistumisen edellytyksenä on omaisten läsnäolo. Kotisairaalan sairaanhoitaja käy tarvittaessa lääkitsemässä myös kotihoidon sekä hoivakotien saattohoitopotilaita heidän omien lääkäreiden ohjeistuksella.

Pohjoisen Kymenlaakson kotisairaalassa toimii tällä hetkellä yhteensä 22 sairaanhoitajaa ja siihen kuuluvassa ArVi-yksikössä 8 sairaanhoitajaa. Toiminta on kummassakin yksikössä ympärivuorokautista.

Kotisairaalalla on yhteinen lääkehuone päivystyksen ja ensihoidon kanssa. Lääkehuoneessa on älylääkekaappi.

ArVi:lla tarkoitetaan liikkuvaa yhden hengen arviointiyksikköä. ArVi-hoitaja käy tekemässä potilaan hoidon tarpeen arvioinnin asumispalvelun, kehitysvammayksikön ja kotihoidon asiakkaan luona tai antaa ohjeistukset potilaan hoidosta kyseisen hoitopaikan hoitajalle puhelimitse. ArVi-toiminnan päätarkoituksena on vähentää potilaiden päivystyskäyntejä ja sairaalajaksoja. Tavoitteena on hoitaa potilaat omassa hoitopaikassa tai kotona välttäen tarpeettomia päivystyskäyntejä. Kymenlaaksossa on 2 ArVi-yksikköä, 1 etelässä ja 1 pohjoisessa. Kouvola on iso alue, joten ajokilometrejä kertyy hoitajalle päivän mittaan paljon.

Varastossa olevista hoitokärryistä kotisairaalan hoitaja käy täydentämässä tarvikkeita kotikäyntilaukkuihin.

Toimisto on yleisväritykseltään vihreä, ja isot ikkunat tuovat reilusti valoa tilaan.

Ratamokeskukseen muuttaminen on sisältänyt paljon etukäteen tehtävää suunnittelua ja valmistelua. Muuttovastaava ja lääkevastaava ovat siis olleet kiireisiä. Tavoitteena on ollut se, että toiminta uudessa sairaalassa alkaisi vaivattomasti ja sujuvasti. Kotisairaalan uudet tilat sijaitsevat Ratamokeskuksen 1 kerroksessa. Uusissa tiloissa toimintaa helpottaa se, että kaikki yhteistyökumppanit ovat saman katon alla. Aikaisemmin esimerkiksi laboratorionäytteitä piti viedä iltaisin ja viikonloppuisin Pohjois-Kymen sairaalan laboratorioon Sairaalanmäelle, mutta nyt laboratorio sijaitsee samassa rakennuksessa kotisairaalan kanssa. Kotisairaalan lääkärin sekä palliatiivisen poliklinikan löytää Ratamokeskuksen 2. kerroksesta, kotisairaalan saattohoitopotilaiden tukiosasto Villa Apila toimii taas kerrosta ylempänä.

Myös kaikki kotisairaalan käytössä olevat tilat, kuten lääkehuone ja varastotilat ovat kotisairaalan uusien toimistotilojen välittömässä läheisyydessä samalla käytävällä. Uusiin tiloihin muutto on herättänyt erilaisia tuntemuksia jännityksestä iloiseen odotukseen. Päällimmäinen tunne kuitenkin on se, että muutto uusiin tiloihin luo mahdollisuuden toimintatapojen tarkasteluun ja niiden kehittämiseen.

Kotisairaalan tiimiä Kotiharjussa. 

Kirjoittaja

Jaana-Sisko Gertsch

Jaana-Sisko Gertsch

Sairaanhoitaja, kotisairaala

jaana-sisko.gertsch@kymsote.fi

Vastaa