Siirry pääsisältöön

Turvallista potilastyötä edeltää tosipaikan simulaatio – osastonhoito kouluttautuu Ratamokeskuksessa työskentelyyn

Turvallista potilastyötä edeltää tosipaikan simulaatio – osastonhoito kouluttautuu Ratamokeskuksessa työskentelyyn

Simulaatiopäivillä halutaan varmistaa, että hoitotyö on sujuvaa ja turvallista myös uudessa ympäristössä. Simulaatio on terveydenhuollossa perinteinen koulutusmuoto, jossa työssä toimimista harjoitellaan mahdollisimman totuudenmukaisissa tilanteissa. Sairaanhoitaja Tiina Teräväinen kertoo blogissa pohjoisen Kymenlaakson osastohoidon tiimin valmistautumisesta Ratamokeskuksessa aloittamiseen.

Perusterveydenhuollon kuntouttavan osastohoidon toiminta siirtyy Pohjois-Kymen sairaalasta Ratamokeskukseen toukokuun loppupuolella. Ratamon kuntouttavilla osastoilla on yhteensä 90 potilaspaikkaa. Osastoilla 1 ja 2 hoidetaan erikoissairaanhoidosta ja päivystyksestä tulevia potilaita, jotka tarvitsevat yleislääketieteellistä jatkohoitopaikkaa. Ennen toiminnan aloittamista osaston muuttotyöryhmä kouluttaa hoitohenkilöstön simulaatiopäivissä, jotta uusissa tiloissa toiminnan aloittaminen olisi mahdollisimman helppoa.

Simulaatiopäivänä osaston muuttovastaavat ottivat koulutukseen osallistujat vastaan henkilökunnan sisääntulon ovella. Kiersimme yhdessä pukuhuonetilat ja saavuimme osastolle kuten tulisimme työvuoroon töihin. Osaston taukotilassa kävimme simulaatiopäivän koulutusaiheet ja aikataulun läpi kahvittelun lomassa. Koulutettavat asiat kierrämme pienryhmissä läpi päivän aikana. Tulevaan päivään mahtuu paljon uutta opittavaa!

Potilashuoneissa tutustuttiin muun muassa happi- ja imupisteiden toimintaan. Kuva: Sanna Myyryläinen.

Aamupäivä vierähti tutustumalla huuhteluhuoneiden laitteisiin, happi-ja imupisteisiin, lääkehuoneen varusteluun, potilaan vastaanottamisen prosessiin sekä eristyspotilaan hoitoon. Ratamossa käyttöömme tulee paljon uusia laitteita, kuten lääkehuoneen älylääke- ja suojakaapit, huuhteluhuoneen pulpperi, limapussin tyhjennyslaite sekä läpiantokaappi. Rastipisteillä henkilöstö testasi näiden laitteiden käyttöä ja tutustui tilojen varusteluihin.

Osastofarmaseutti Pasi Sarilampi opastaa lääkehuoneessa suojakaapin käyttöä. Kuva: Sanna Myyryläinen.

Iltapäivällä opettelimme reitin laboratorioon, kuvantamiseen sekä päivystykseen. Osastot tekevät kyseisten yksiköiden kanssa yhteistyötä, joten kulkureitit on tiedettävä. Samalla kävimme tutustumassa vainajapalveluihin, jossa Seija Penttilä logistiikasta kertasi vainajapalvelun ja osastohoidon välistä toimintamallia.

Saavuimme osastolle kuten tulisimme työvuoroon töihin.

Osastoille tulee uusi kutsu-ja paikannusjärjestelmä, jonka avulla potilaat tekevät hoitajakutsun. Potilaan tekemät hoitajakutsut tulevat näkymään käytävänäytöissä, ilmoituksena hoitajien puhelimissa sekä tietokoneen näyttöpäätteessä. Tämän lisäksi henkilökunnalle tulee työvuoron ajaksi paikannustägi, jonka avulla voi hätätilanteessa tehdä lisäapu- sekä päällekarkauskutsun.

Hoitajat Vasily Kiriyanen ja Angelina Charmant-Kaivola opettelevat hoitaja- ja paikannuskutsulaitteiden käyttöä. Huuhteluhuoneessa on taas on pulpperilaitteet, joihin laitetaan eritteet kertakäyttöisissä astioissa. Pulpperi liettää kertakäyttöiset astiat nesteeksi, joka poistuu viemäröintiä pitkin. Kuvat: Tiina Teräväinen.

Ennen kotiin lähtöä turvallisuuskoordinaattori Tuomas Haltsonen kertasi ryhmälle osaston paloturvallisuuteen liittyvät asiat ja suoritimme poistumisharjoituksen. Poistumisharjoituksessa evakuoitiin potilaat sänkyineen pelastussuunnitelman mukaisesti, kuten palotilanteessa tulee toimia. Evakuoiminen sujui niin ripeästi, että useampi meistä sai pyyhkiä hikikarpaloita otsalta suorituksen jälkeen.

Käytävät täyttyivät sängyistä evakuointiharjoituksen ollessa täydessä vauhdissa. Kuvat: Tiina Teräväinen.

Päivän päätteeksi keskustelimme henkilöstön ajatuksista muuttoon liittyen. Uusiin tiloihin muutto koetaan jännittäväksi, mutta simulaatiopäivän koettiin helpottavan toiminnan aloitusta. Vaikka päivän aikana oli paljon uutta opeteltavaa uusissa tiloissa liikkumisesta lähtien, raikui käytävillä nauru ja iloinen rupattelu työkavereiden keskuudessa. Päivän jälkeen uusiin tiloihin siirtyminen tuntui todellisemmalta ja jäämme innolla odottamaan toiminnan alkamista!

Kirjoittaja

Tiina Teräväinen

Tiina Teräväinen

Sairaanhoitaja, osastonhoidon muuttovastaava

tiina.teravainen@kymsote.fi

Vastaa