Siirry pääsisältöön

Uusi Ratamokeskus on pilke iloa Kymenlaakson arjessa, mutta myös muuttohanke aivan omaa luokkaansa

Uusi Ratamokeskus on pilke iloa Kymenlaakson arjessa, mutta myös muuttohanke aivan omaa luokkaansa

Kattavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ei siirretä kokonaan uusiin tiloihin yhdessä yössä. Kymsoten kehittämiskoordinaattori Tiina Holm kertoo Ratamokeskuksen käyttöönotosta ja massiivisesta muuttoprojektista.

Pohjois-Kymenlaaksossa tapahtuu mukavia asioita, kun alueen sosiaali- ja terveyspalveluita siirtyy uusiin tiloihin Ratamokeskukseen keväällä 2022. Rakennus luovutettiin käyttäjäpuolelle tammikuun lopussa 2022, ja sen jälkeen on aloitettu käyttöönottovaihe, jonka aikana tilat tullaan varustelemaan ja testaamaan toimintaa varten. Kuten jo keskussairaalan uudisosan käyttöönotossa kesällä 2020 tuli esille, muutto ja uuden rakennuksen käyttöönotto on suuri urakka ja täynnä erilaisia yksityiskohtia. Ratamon käyttöönottoa aloitettiin suunnittelemaan loppusyksystä 2020. Ratamokeskus ei ole ainoastaan sairaala, vaan monipuolinen sote-keskus: tiloissa tulevat toimimaan myös monet kiireettömät terveys- ja sosiaalipalvelut.

Kun Kymenlaakson keskussairaalan uusi G-osa oli otettu kesällä 2020 käyttöön, keräsimme muuton jälkeen palautetta, jonka avulla olemme pystyneet kehittämään myös Ratamokeskuksen käyttöönoton eri vaiheita. Loppuvuodesta 2020 Ratamoon muuttavista yksiköistä valittiin muuttovastaavat, joiden kanssa olemme käyttöönoton projektia vieneet yhdessä eteenpäin.

Vaikka olimme oppineet edellisestä käyttöönotosta paljon, on silti matkan varrella ollut monenlaisia haastavia vaiheita. Huomasimme, että kahta erilaista sairaalaa ja niiden käyttöönottoa sekä niiden eri vaiheita ei voi täysin verrata toisiinsa. Kuitenkin täytyy sanoa, että edellisestä käyttöönotosta kertyneistä opeista on ollut paljon hyötyä tämän projektin eteenpäin viemisessä.

Käyttöönottoon kuuluu eri vaiheita, jotka kuvattu alla olevassa kuvassa. Ensin osallistuttiin toiminnalliseen suunnitteluun, jonka jälkeen aloitettiin varsinainen käyttöönoton suunnittelu yhdessä käyttäjäpuolen yksikköjen kanssa. Tämä vaihe kestää noin vuoden, jonka jälkeen alkaa varsinainen tilojen varustelu ja suunnitelmien toteuttaminen. Kun kaikki on valmiina, vuorossa on varsinainen muutto ja toiminnan aloittaminen.

Käyttöönoton vaiheet. Kaavio: Tiina Holm

Ratamokeskuksen valmistumista on odotettu hyvin pitkään Pohjois-Kymenlaaksossa. Nyt tämä odotus on loppumassa, ja toiminta uusissa tiloissa lähestyy. Uusiin upeisiin tiloihin pääsee muuttamaan Pohjois-Kymen sairaalan toiminnat, mm. päivystys ja osastohoito sekä Marjoniemestä mm. kotisairaala, suun terveydenhuolto, terveyskeskus ja saattohoito-osasto Villa Apila. Toiminta aloitetaan yksiköissä myöhemmin keväällä portaittain.

Kun rakennetaan uusia sote-keskuksia ja sairaaloita, on uuden teknologian käyttöönotto tärkeä osa suunnittelua ja toteutusta. Näin on myös Ratamokeskuksen kohdalla. Uusissa tiloissa tulee olemaan uutta teknologiaa, jonka avulla on mahdollisuus parantaa sekä potilaiden asiakaskokemusta että sujuvoittaa myös ammattilaisten työtä. Näistä esimerkkinä on uudet kutsujärjestelmät sekä monipalvelujärjestelmä potilaan, omaisen ja henkilökunnan käyttöön. Myös lääkehoitoa tullaan toteuttamaan turvallisesti älylääkekaappien avulla. Lisäksi avain- ja lukitusjärjestelmä on uudenlainen ja turvallinen. Uusien tilojen myötä moderni teknologia on mukana tukemassa ja mahdollistamassa sujuvaa ja turvallista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Uudet teknologiset ratkaisut suunnitellaan uusiin tiloihin pääosin yhdenmukaisiksi sekä Kymenlaakson keskussairaalaan että Ratamokeskukseen.

Toisen kerroksen upea näköalakäytävä, jonka varrella sijaitsee vastaanottopalveluita. Kuva: Tiina Holm

Oma tehtäväni on ollut koordinoida ja vastata käyttöönottoprojektista Kymen sairaaloiden rakennushankkeissa yhdessä muuttavien Kymsoten yksiköiden ja tukipalvelujen kanssa. Projektin vetäjänä kokosin alkuvaiheessa käyttöönottoa varten tarvittavat työryhmät. Muuttavista yksiköistä nimettiin alkuvaiheessa myös muuttovastaavat. Vaikka projektissa on vastuuhenkilöitä, ovat muuttovastaavat käytännön toimijoina hyvin tärkeässä osassa, sillä he ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita. Heidän kanssaan yhteistyössä suunnittelemme kaikki muuttoon liittyvät käytännön järjestelyt ja uudet toimintamallit. Kun toiminta muutetaan uusiin tiloihin, vaatii se myös aina toimintamallien muutoksen.

Uusien tilojen myötä moderni teknologia on mukana tukemassa ja mahdollistamassa sujuvaa ja turvallista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa.

Muuton tueksi on laadittu muuttosuunnitelma, jossa ohjeistetaan, miten käytännön asioissa toimitaan. Suunnitelma sisältää myös aikataulutuksen, muuttoon varattavan ajan ja käytännön toteutuksen. Potilaiden siirto vanhoista Pohjois-Kymen sairaalan tiloista on puolestaan suunniteltu yhdessä turvallisuuspuolen ja ensihoidon kanssa. Tärkeänä osa-alueena käyttöönoton ja muuton onnistumisessa on myös viestintä ja tiedottaminen alueen asukkaille, henkilökunnalle sekä yhteistyötahoille. Tätä varten jo käyttöönoton alkuvaiheessa on laadittu Kymsoten viestintäyksikön kanssa yhteistyössä käyttöönoton viestintäsuunnitelma. Tiedotuskanavina käytössä on muiden muassa Kymsoten Facebook-sivut, Instagram @kymensairaalat sekä Kymen sairaaloiden verkkosivut.

Ratamokeskuksessa tulee asioimaan myös lapsipotilaita sekä 1. kerroksen päivystyksessä että lasten poliklinikalla 2.  kerroksessa. Tähän liittyen voimme olla iloisia, että Lastenosastojen tuki ry.  mahdollisti lasten odotustiloihin upeat maalaukset.

Lasten odotustila 2. kerroksessa. Kuva: Tiina Holm

Uuden kiinteistön valmistuessa tarvitaan myös uusi turvallisuus- ja pelastussuunnitelma.  Kiinteistön turvallisuudesta ja potilasturvallisuudesta vastaavat ovat laatineet kyseiset suunnitelmat. Kun toiminta siirtyy uusiin tiloihin, liittyy tähän myös aina riskejä. Ne käytiin yhdessä yksiköiden ja tukipalvelujen kanssa läpi ja niitä varten on tehty hallintasuunnitelma.

Yksi käyttöönoton suurimmista kokonaisuuksista on Ratamokeskuksessa järjestettävät henkilöstön koulutukset. Käytännössä se tarkoittaa noin 700 työntekijää, jotka tulee perehdyttää ja kouluttaa toimimaan ja liikkumaan uusissa tiloissa. Koulutuksiin on laadittu koulutussuunnitelma yhdessä Kymsoten koulutuspuolen kanssa. Koulutuskokonaisuuteen kuuluu muun muassa turvallisuus, talotekniikka ja tietotekniset toiminnot. Tärkeimpiä koulutuksia, joihin kaikkien tulee osallistua, ovat perehdytyskävelyt uusissa tiloissa sekä kulunvalvonta ja turvallisuus.

Ratamokeskuksen käyttöönottovaihe kestää toukokuulle 2022 asti. Tavoitteena on, että siihen mennessä kaikki toiminta on siirtynyt Ratamoon. Toiminnan aloituksen jälkeen Pohjois-Kymenlaakson asukkailla on käytössään valoisa, avara, turvallinen uusi sosiaali- ja terveyspalvelujen keskus.

Voin vielä lopuksi todeta, että vaikka työtä käyttöönottoon liittyen on hyvin paljon, on se kuitenkin jälleen kannattanut. On ilo astua uuteen Ratamokeskukseen, joka hurmaa sisääntulijat valoisuudellaan ja avaruudellaan.

Työ Kymen sairaaloiden käyttöönottojen parissa ei lopu tähän. Rakentaminen jatkuu Kymenlaakson keskussairaalassa, jossa jo pystytetään jo seuraavaa laajennosta. Tulevaisuus näyttäytyy Kymenlaakson asukkaille hyvänä: he tulevat saamaan tarvitsemansa hoidon koko maakunnan alueella uusissa, turvallisissa ja toimivissa tiloissa. Tämä antaa meille toivottavasti tämän päivän arkeen, erilaisien uhkien keskellä, ripauksen positiivisuutta.

Ensimmäisen kerroksen sisääntuloaulaa. Kuva: Tiina Holm

Kirjoittaja

Tiina Holm

Tiina Holm

kehittämiskoordinaattori

p. 020 6332 220

tiina.holm@kymsote.fi

Vastaa