Siirry pääsisältöön

Kymenlaakson keskussairaalan torniosa säilyy

Uutiset

Kymenlaakson keskussairaalan torniosa on päätetty säilyttää ja ottaa Kymsoten toimintojen käyttöön. Myös sairaala-alueen kaavoituksen suunnitelmat tukevat eri toimintojen synenergia-etuja, kun palveluja on mahdollista sijoittaa lähelle toisiaan. Kouvolassa Ratamokeskuksen rakentaminen etenee suunnitelmallisesti kohti laaja-alaista sote-palveluiden keskusta.

Kymenlaakson keskussairaalan mittavan laajennus- ja peruskorjaushankkeen yksi näkyvä ja keskustelua herättänyt asia on sairaalan torniosan kohtalo. Torniosa on päätetty säilyttää, sillä selvityksen mukaan tilat soveltuvat Kymsoten toimintaan.

Torniosa eli sairaalan ylimmät neljä kerrosta ovat vuosikymmeniä olleet pääasiassa vuodeosastokäytössä. Sairaalan laajennuksen ja peruskorjauksen yhteydessä on yhtenä vaihtoehtona esitetty koko torniosan purkamista. Uudistuvassa sairaalassa suurin osa osastopaikoista sijoittuu ns. F-taloon, jota rakennetaan parhaillaan.

– Torniosan tilat on selvityksessä todettu tilatehokkuudeltaan uudisrakentamista vastaaviksi ja torniin sijoitettavat toiminnot pystytään vielä tällä hetkellä valitsemaan niin, että niiden välittömällä yhteydellä keskussairaalaan saavutetaan suurimmat hyödyt, kertoo Kymsote-Kiinteistöjen toimitusjohtaja Jyrki Gerlander.

Kymen Sairaala, kuva ulkoa

Torniosassa on tilaa neljässä kerroksessa yhteensä 6 800 neliötä.

– Sairaalassa on paljon toimintoja, joiden sijoittuminen lähekkäin palvelee niin henkilöstöä, toimintojen tehokkuutta ja turvallisuutta kuin potilaita ja heidän läheisiäänkin, luonnehtii johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Alustavan suunnitelman mukaan torniosaan sijoitettaisiin muun muassa palliatiivinen osasto Villa Meri, kaksi osastokerrosta sekä vastaanotto- ja toimistotiloja. Villa Meren mahdollinen sijoittaminen torniosaan puolestaan vapauttaisi lastensairaalasta tiloja, jotka soveltuvat vastaanotto- ja toimistotiloiksi.

Kymenlaakson keskussairaalan mittava laajennus- ja peruskorjaushanke etenee vaiheittain ja jatkuu vuosikymmenen lopulle saakka.

Sairaala-alueen kaava antaisi mahdollisuuksia

Myös Kymenlaakson keskussairaalaa ympäröivän alueen kaavoituksen valmistuminen vaikuttaa ratkaisevasti Kymsoten toimintojen suunnitteluun. Parhaillaan odotetaan kaavoituspäätöstä keskussairaalan eteläpuolisesta alueesta. Kyse on laajasta, noin 20 000 neliön rakennusoikeudesta.

– Kaavoituspäätös on hyvin merkittävä tulevaisuuden kannalta. Kymsotella on paljon tarpeita erilaisten palveluiden rakennushankkeille. Kymenlaakson keskussairaalan läheisyys on merkittävä etu monille toiminnoille. Kaava antaisi mahdollisuuksia eikä sulkisi tässä vaiheessa mitään vaihtoehtoja pois, selvittää Jyrki Gerlander.

Mahdollisia suuria rakennushankkeita Etelä-Kymenlaaksossa ovat lähivuosina muun muassa Etelä-Kymenlaakson tuleva sote-keskus ja perhekeskus. Näiden rakentamisesta ja sijoittumisesta ei ole tehty päätöksiä.

Ratamokeskus kouvolalaisten käytössä ensi vuonna

Kouvolassa Ratamokeskuksen työmaalla edetään suunnitelmien mukaan, rakennuksen ulkotyöt ovat pääosin valmiit ja parhaillaan tehdään sisätöitä.

– Ratamokeskuksen julkisivutyöt ovat loppusuoralla ja pihatyöt käynnissä. Sisällä tehdään töitä laidasta laitaan mm. pintatöitä ja taloteknisiä töitä. Osa tiloista on jo varsin valmiina, toisaalla ollaan täydessä työn touhussa. Rakennustyömaalla tulee aina vastaan ratkaistavia asioita, mutta mitään suuria tai ylitsepääsemättömiä ongelmia ei ole kohdattu. Aikataulullisestikin ollaan edetty suunnitelmien mukaan, luonnehtii projektijohtaja Kai Heiskanen.

Ratamokeskuksen varsinainen rakentaminen alkoi alkuvuodesta 2020. Kouvolalaisten käytössä Ratamokeskus on suunnitelmien mukaan vuonna 2022. Rakennuksessa on tiloja noin 20 800 neliötä neljässä kerroksessa.

Ratamokeskus on tulevaisuuden sote-keskus, joka tarjoaa laajasti sosiaali- ja terveyspalveluita saman katon alla.

– Ratamokeskus kokoaa monia kouvolalaisten terveydenhuollon perus- ja erityispalveluita yhteen, helposti saavutettavaan paikkaan. Ajanmukaisten tilojen lisäksi toiminta muuttuu, ja terveydenhuollon eri toimintojen yhteistyömahdollisuudet paranevat. Potilaille se näyttäytyy laadukkaana ja mutkattomana hoitona, toteaa Marja-Liisa Mäntymaa.

Ratamokeskukseen on tulossa seuraavia palveluja ja yksiköitä: päivystys, erikoissairaanhoidon toiminnot sisältäen hoitokeskuksen, perusterveydenhuollon toiminnot, kuvantaminen, laboratoriotoiminnot, vuodeosastot, kuntoutus, palliatiivinen ja saattohoito, suun terveydenhuolto, vainajapalvelut, asiakasapteekki, valmistuskeittiö sekä ravintola ja kahvila.

Stiina Kiiveri

Viestintäpäällikkö

040 489 8493

stiina.kiiveri@kymenhva.fi