Siirry pääsisältöön

Ensihoito toimii pääsääntöisesti sairaalan ulkopuolella

Ambulanssihallin kautta sairaalassa asioivat vain ensihoito, poliisi ja sosiaali- ja kriisipäivystys, tila on kulunvalvottu ja lukittu.

Palvelualuepäällikkö Janne Wall kertoo ensihoidon toiminnasta.

Ensihoito toimii pääsääntöisesti sairaalan ulkopuolella, ihmisten kotiosoitteissa, julkisilla paikoilla, työpaikoilla, maanteillä, saaristossa, maastossa, hoiva- ja hoitolaitoksissa ja niin edelleen. Ensihoito suorittaa Kymenlaaksossa vuosittain noin 30 000 tehtävää. Ambulanssilla suoritettavia sairaaloiden välisiä siirtokuljetuksia tehtävistä on noin 2 500. Sairaala on tärkeä ja välttämätön kiintopiste ensihoitotyössäkin, potilaiden ensihoidon jälkeinen hoito toteutetaan aina sairaalassa.

Aiemmin potilaiden luovutus ensihoidolta sairaalaan tapahtui Kotkassa niin sanotun ambulanssirampin kautta. Ambulanssiramppi oli suurimman osan vuotta hyvin tuulinen ja kylmä paikka, lisäksi sairaalan vanha pääovi sijaitsi samalla rampilla. Ovien edessä oli myös korotettu kävelykaista, joka aiheutti paaripotilasta siirrettäessä turvallisuusriskin. Ambulanssirampilla autosta ulos otettu potilas oli siis aina sään armoilla ja ohi kulkevien ihmisten vapaasti seurattavissa. Tähän tilanteeseen haluttiin uudistuksessa parannusta ja parannus saatiinkin, kun uuden G-sairaalan yhteyteen rakennettiin ambulanssihalli.

Ambulanssihallin kautta sairaalassa asioivat vain ensihoito, poliisi ja sosiaali- ja kriisipäivystys, tila on kulunvalvottu ja lukittu.

Ambulanssihallin kautta sairaalassa asioivat vain ensihoito, poliisi ja sosiaali- ja kriisipäivystys, tila on kulunvalvottu ja lukittu.

Nyt potilaat luovutetaan sääolosuhteilta ja ulkopuolisten katseilta suojassa, kynnyksiäkään ei haasteena ole. Inhimillisyys, turvallisuus ja intimiteetin varjeleminen ovat uusissa tiloissa kunnossa. On myös paljon tilanteita, joissa poliisi asioi asiakkaansa kanssa sairaalan päivystyksessä, tämäkin asiointi tapahtuu nyt työturvallisesti ambulanssihallimme kautta muiden katseilta suojassa.

Hallissa on maalatut pysäköintiruudut kuin missä tahansa P-talossa

Hallissa on maalatut pysäköintiruudut kuin missä tahansa P-talossa

Halli toimii myös mahdollisessa suuronnettomuustilanteessa potilaita vastaanottavan hoitoryhmän tilana. Halliin mahtuu yhtäaikaisesti kuusi ambulanssia potilasta luovuttamaan. Yksi erinomainen potilasturvallisuutta lisäävä yksityiskohta on sekin, että ambulanssihallista on suora kulkuyhteys hätätilahuoneeseen. Korkeariskisesti sairastunutta tai vammautunutta potilasta ei tarvitse kuljetella sairaalan käytävillä vaan hänet voidaan siirtää suoraan autosta hätätilahuoneessa odottavan hoitotiimin huomaan.

Ambulanssit käyttävät hallia noin 15000 kertaa vuodessa, Keskussairaala on nykyisin ainut päivystyspiste Etelä-Kymenlaaksossa johon ambulanssit kuljettavat potilaita. Lisäksi Kouvolasta ambulanssit kuljettavat merkittävän määrän potilaistaan suoraan Kotkaan.

Ambulanssit käyttävät hallia noin 15 000 kertaa vuodessa, Keskussairaala on nykyisin ainut päivystyspiste Etelä-Kymenlaaksossa johon ambulanssit kuljettavat potilaita. Lisäksi Kouvolasta ambulanssit kuljettavat merkittävän määrän potilaistaan suoraan Kotkaan.

Tukitoiminnat uusiin tiloihin

Ensihoidon varastotoimintojen keskittäminen uuteen G-sairaalaan tuo toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä. Ambulanssien asemapaikat on hajasijoitettu ympäri Kymenlaaksoa ja aiemmin jokaisella asemapaikalla on ollut omat hoitotarvike, happi- ja lääkevarastonsa. Aiempi malli on ollut aikamoinen logistinen haaste ja lisäksi varastoihin oli muodostunut melkoisia varmuuskertoimia pahan päivän varalle. Uuteen sairaalakiinteistöön toteutettiin ensihoidolle omat varastotilat niin hoitotarvikkeille kuin happipulloille. Tuotteille on sovittuna hyllytyspalvelu, joka huolehtii tiettyjen hälytysrajojen puitteissa siitä, että hyllyssä on aina tavaraa. Koko sairaalan lääkehuolto siirtyi uuden sairaalan myötä myös nykyaikaisen lääkehuoltojärjestelmän käyttäjiksi, niin myös ensihoito.

Uusi toimintamalli on mahdollistanut toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevämmän toiminnan.

Ambulanssit täydentävät nykyisin hoitotarvikkeet ja lääketarpeensa käydessään keskussairaalalla. Useimmiten tietysti asiat hoituvat potilaan luovuttamisen yhteydessä, koska keskussairaala on ainut päivystyspiste johon ambulanssit potilaita Etelä-Kymenlaaksossa kuljettavat. Kouvolasta Kotkaan potilaita tuovat ambulanssit täydentävät myös autonsa heti potilaan luovuttamisen jälkeen Kotkassa. Uusi toimintamalli on mahdollistanut toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevämmän toiminnan. Lääkkeiden varastoiminen eri asemapaikoilla koettiin aiemmin aikamoiseksi riskiksi, uudessa mallissa lääkkeet säilytetään sairaalalla ja sieltä täydennetään vain puuttuva tai käytetty lääke autoon. Emme maksa siis lukuisissa varastoissa seisovasta materiaalista tai lääkkeistä, vaan kustannukset muodostuvat selkeämmin kulutuksen mukaisesti. Hyllytyspalvelu takaa, että tuotteita on aina riittävästi saatavilla.

Yhteistyö eri ammattilaisten kanssa on tiivistynyt muutoinkin G-sairaalaan avautumisen jälkeen. Olemme solmineet yhteistyötä muun muassa sairaalahuoltajien kanssa. Otan esimerkin vaikkapa vammapotilaiden ryhmästä. Vammapotilaiden kuljetuksen ja siirron aikaiseen tukemiseen käytetään usein tyhjiöpatjaa. Tyhjiöpatja on autoissa tilaa vievä erityistuote, joita autoihin on mahdollista sijoittaa vain yksi. Hyvään ja turvalliseen vammapotilaan käsittelyyn liittyen potilas siirretään tyhjiöpatjalla ambulanssin paareilta sairaalaan ja häntä siirrellään siinä vammojen kuvantamisen ja muun tutkimisen ajan.

Hätätilapotilaat siirretään ambulanssihallista suoraan hätätilahuoneeseen, jossa aloitetaan kaikkein vaativinta tutkimusta ja hoitoa tarvitsevien potilaiden hoito.

Hätätilapotilaat siirretään ambulanssihallista suoraan hätätilahuoneeseen, jossa aloitetaan kaikkein vaativinta tutkimusta ja hoitoa tarvitsevien potilaiden hoito.

Aiemmin ambulanssit palasivat esimerkiksi Kouvolan alueelle ilman tyhjiöpatjaa, eikä yksikön käytettävyys esimerkiksi liikenneonnettomuuksiin tai muihin korkeariskisiin vammatehtäviin paluumatkalla ollut asianmukainen. Olemme nyt investoineet tuonne G-sairaalaan muutamia tyhjiöpatjoja ja organisoineet toiminnan niin, että potilaan alle jäävä patja menee vapauduttuaan sairaalahuollon ammattilaisten pesuun, kuivaukseen ja uudelleen pakattavaksi odottamaan ambulanssikäyttöä. Ambulanssihenkilöstölle on hallissa aina valmiina puhtaita ja käyttökuntoisia vaihtopatjoja autoon nostettavaksi. Näin toimien saamme pidettyä ambulanssien varustuksen myös tältä osin aina kunnossa. Aiemmin on saattanut olla niin, että tyhjiöpatja poistetaan potilaalta heti sairaalaan luovuttamisen jälkeen, vaikka potilaan kuvantaminen esimerkiksi on ollut vielä tekemättä. Lisäksi ensihoitajat ovat pesseet ja kuivanneet patjoja ja tästä huoltoon kuluneesta ajasta johtuen yksiköiden hälytysvalmiusajat ovat kärsineet. Vaihtoehtoisesti autot ovat voineet palata asemapaikoilleen ilman tyhjiöpatjaa. Asemalla on sitten laitettu varapatja autoon.

Prosessien kehittämismahdollisuuksiin on positiivisesti vaikuttanut uuden sairaalainfran lisäksi myös se, että Kymsote on edeltävästi ottanut ensihoitoa merkittävästi omaksi toiminnakseen, vaikka toimimme edelleen monituottajamallilla. Tuotamme palveluista valtaosan itse, lisäksi sopimuskumppaneitamme ovat Kymenlaakson pelastuslaitos ja Med Group ensihoito.

Kirjoittaja

Janne Wall

Janne Wall

Palvelualuepäällikkö

janne.wall@kymsote.fi

Ensihoito

Vastaa